oriano_galloni_white_tree

Skulptur "White Tree"

Die Skulptur „White Tree“ von Oriano Galloni.