oriano_galloni_white_tree

Skulptur "White Tree"

Die Skulptur “White Tree” von Oriano Galloni.